TV Interview with PoC-ID Clinical Research Partner Hospital Clínico de Santiago (in Galician), Mar’16

March 28, 2016 in News

Televisión de Galicia held an interview recently with PoC-ID Clinical Research Partner Hospital Clínico de Santiago (CHUS).

 

Link to TV Interview with PoC-ID Partner CHUS

logo-centro_chus

 

In Galician

Investigadores do CHUS participan nun proxecto europeo de diagnose de enfermidades infecciosas

Un equipo de investigadores do Hospital Clínico de Santiago participa nun proxecto europeo para o desenvolvemento dunha plataforma que vai permitir diagnosticar enfermidades infecciosas respiratorias xa en atención primaria.

En concreto infeccións producidas polo virus sincitial, causante de 3 de cada 4 infeccións que afectan os menores de 2 anos.

O virus sincitial orixina en España ata 20.000 visitas pediátricas de urxencia e unhas 15.000 hospitalizacións ao ano en nenos menores de 2 anos. O equipo de investigadores do doutor Martinón leva anos traballando sobre este virus porque tamén é o causante da desestabilización de doentes con enfermidades crónicas. Ese é un dos motivos polo que foi elixido para participar no desenvolvemento da tecnoloxía de diagnose que estará dispoñible en atención primaria, onde participan outros 7 países.

O grupo de investigación galego vai coordinar a fase de validación preclínica mediante a realización de múltiples probas biolóxicas nos diferentes tipos de mostras. O equipo agarda que no ano 2018 xa se estean realizando as probas con pacientes reais. O proxecto está financiado pola Comisión Europea para o que achega 6 millóns de euros.

 

In English

CHUS researchers participate in a European project for the diagnose of infectious diseases

A research team from the Clinical University Hospital of Santiago participates in a European project to develop a platform that will allow the diagnostic of respiratory infectious diseases at primary care.

In particular, infections by respiratory syncitial virus, which causes 3 of every 4 infections in children under 2 years old.

The respiratory syncytial virus is responsible for 20,000 emergency pediatric visits and 15,000 hospitalizations per year in children under 2 years of age in Spain. The research team lead by Dr Martinon has been working on this virus for several years, moreover since it has also been considered a cause of destabilization in patients with chronic diseases. This is one of the reasons why the team has been chosen to collaborate in the development of new diagnostic technologies that will be available in primary care, in conjunction with other 7 participating countries.

The research team will coordinate the pre-clinical validation phase through multiple biological tests in different types of samples. The team is expecting to start testing it with patients in 2018. The project is funded by the European Commission with a total budget of 6 million.